Snöplogning & Halka

Nybo har i uppdrag att åt Nykvarns kommun snöröja och halkbekämpa gator, cykel- och gångvägar samt allmänna parkeringar i Nykvarn.


Uppdraget är uppdelat i olika distrikt. Ett distrikt kallas för stamvägar och är de huvudvägar som bland annat våra lokaltrafikbussar trafikerar och som  vi ansvarar för att ploga och halkbekämpa.
I princip all halkbekämpning (sanding och saltning) utföres av oss i Nybo.
Vi tar hjälp av externa entreprenörer för de övriga distrikten när det gäller att ploga snö och slask i samband med nederbörd.
Vi har som rutin att påbörja vår snöplogning då minst 5cm snö fallit i centrala Nykvarn, oftast sker detta med stöd av de externa entreprenörerna.
Vi har en ständig strävan att optimera våra uppdrag och prioritera de sträckor som först behöver plogas och sandas.
Principen är att vi börjar med centrum (vägar och parkering för resenärer med tåg och buss), gångvägar för våra barn och unga på väg mot skola, samt våra äldres huvudgångstråk. Efter detta löper arbetet vidare med gator, parkeringar och övriga ytor.
Du som fastighetsägare/medborgare kan finna en hel del matnyttigt i följande länk från Villaägarnas riksförbund Pdf, 150 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 150 kB) och kan alltid ställa frågor direkt till oss via mail eller telefon.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se