Gatubelysning

Nybo driftar/förvaltar gatubelysningsnätet i Nykvarn, Nykvarns kommun äger belysningsstolparna och belysningsarmaturen medan Telge nät äger elnätet (kabeln i mark fram till belysningsstolpen).

Vi får ofta frågan om "varför lyser gatubelysningen då det är ljust ute?" Svaret är att vi har dessa tända då vi kör våra kontrollrundor i samband med att vi reparerar eller underhåller stolpar, armatur och ljuskällor.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se