Lekplatser

Kontroll och Besiktning.

 

 

Kontroller av lekplatser sker kontinuerligt under året.

Det sker även årliga besiktningar av Kommunens alla lekplatser även dem som finns i våra bostadsområden. Besiktningen utförs av utbildad personal på Parkavdelningen.

 

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se