Nybo
Nykvarns kommun

Aktuell driftsinformation

 

Vattenavstängning, Gammeltorpsvägen, Parkvägen.

 

Planerad avstängning av dricksvattnet i Gammeltorpsområdet.

Nykvarnsbostäder utför åtgärder på det kommunala vattenledningsnätet åt Nykvarns Kommun.
På grund av detta kommer vi bli tvungna att stänga av delar av nätet.

NÄR: Avrottet kommer att ske på Måndag 12/11 mellan klockan 09:00 - 16:00.

VILKA BERÖRS: Gammeltorpsvägen 8B, 10A, 10B, 11, 14. Parkvägen 4. Berörda adresser har fått en avisering i brevlådan

 

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se