Aktuell driftsinformation

Vattenläcka på Räfs- och Stenborgsvägen

På grund av en vattenläcka på Räfsvägen 1-17 och 2-18 och på Stenborgsvägen 10, 12, 14 och 16A stängs vattnet av för de boende under fredag och måndag kl. 07.00 under pågående reparation. Arbetet beräknas vara klart måndag eftermiddag. Vattnet kan användas som vanligt under helgen.

För att åtgärda läckan behöver ett flertal vattenventiler stängas av även på måndag. När vattnet släpps på igen kan det uppstå luftbubblor och vattnet kan bli missfärgat. Spola kallt så försvinner det efter ett tag.

Vattenläckan har även gjort att marken intill blivit mjuk så att ett mindre slukhål uppkommit vid ventilen. Detta åtgärdas också i samband med ledningsarbetet.

Boende längs Räfs- och Stenborgsvägen har blivit informerade om avstängningen.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se