Nybo bygger varumärket Nykvarn

Verksamhetsidé

AB Nykvarnsbostäders huvudverksamhet är att affärsmässigt skapa, förvalta och utveckla efterfrågade hyresrätter och boendemiljöer inom Nykvarns kommun samt arbeta för att upprätthålla en god kvalitét i samtliga verksamheter. Vi arbetar aktivt och långsiktigt för att värna hållbar utveckling, såsom Miljö, Sociala förhållanden, Personal samt Respekt för mänskliga rättigheter. Årets verksamhetsplan och målbild visar tydligt på det. Det innebär att vi tillsammans arbetar långsiktigt för Nykvarn och våra hyresgästers bästa.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se