Om Nybo

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun.
Vi har cirka 560 lägenheter i vårt bestånd och förvaltar bland annat kommunala fastigheter och lokalerna i Nykvarns Centrum.

Vår ambition är att vara ett attraktivt boendealternativ genom öppenhet, omtanke och affärsmässighet. Nybos målsättning är att erbjuda dig ett tryggt boende i Nykvarn med en hög servicenivå.
Vi hoppas att du ska trivas hos oss och tar tacksamt emot synpunkter på hur vi kan bli bättre.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se