Nybo
Nykvarns kommun
2019-03-11

Upprustning med omsorg

Inför beslutet om hur vi ska hantera våra hus på Skogsvägen 3–27 har Nybo beslutat att använda en ny typ av upprustningsplanering. Fastigheterna skall besiktigas och en prioriteringsplan ska tas fram, dessutom ska man även ta intryck av tankar och erfarenheter från hyresgästerna som bor i det aktuella området. Arbetet med den nya planeringen har just påbörjats och om allt går enligt planerna ska ett färdigt underlag presenteras för Nybos styrelse efter semesterperioden. 

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se