2020-09-02

Planerat avbrott fjärrvärme i Nykvarn 2020-09-02

Telge meddelar: Planerat avbrott fjärrvärme i Nykvarn 2020-09-02 med start kl 05.00. Arbeten beräknas pågå till 2020-09-03 kl 02.00.

Detta innebär att det inte finns värme och varmvatten i dem hus som är anslutna till fjärrvärmen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se