2021-03-12

Påminnelse om hur vi följer folkmyndighetens riktlinjer

Med anledning av Coronaviruset och den ökade smittspridningen, fortgår Nykvarnsbostäder med skärpta rutiner.

Först och främst vill vi tydliggöra att vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer och anser att det är viktigt att vare sig förstora eller förminska några risker under rådande omständigheter.

Nykvarnsbostäders rekommenderar dig som har ett ärende med oss att i första hand använda telefon och e-post.

Om du måste ex hämta/lämna nycklar eller har ett bokat besök är du givetvis välkommen till oss, under förutsättning att du känner dig frisk och inte tillhör någon av riskgrupperna.

I dagsläget löser vi bara akuta fel såsom vattenläckage, elfel eller andra allvarliga fel som kan drabba dig, grannar, besökande eller fastigheten. De måste och kommer vi att lösa omgående. Tveka inte att kontakta oss i sådana fall. Är du minsta tveksam på om ditt ärende är av akut karaktär, kontakta oss för en bedömning.

När det gäller besök i kommunens verksamheter följer vi kommunens riktlinjer kring dem. Läs mer vad som gäller ex för specifika riskgrupper på kommunens hemsida, www.nykvarn.se

Tillsammans hjälps vi åt att minska risken för smittspridning.

Ta hand om dig och varandra, håll avstånd och god handhygien.

Hälsningar från oss på Nykvarnsbostäder.

Ni når oss på följande sätt:
Växel 08-5550 1450
e-post info@nybo.se
Hemsida www.nybo.se

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se