Nybo
Nykvarns kommun
2019-01-17

Information kring väderläge och halka

Då väderläget i Stockholms län jus nu är mycket svårt med pendlande temperaturer. Frostgrader och blötsnö på samma gång så påverkas även väglaget.
Just nu är vägbanor och gångbanor mycket hala. Insatser pågår inom hela Nykvarns kommun med alla tillgängliga resurser. Vi beräknar komma till ett normalläge inom kort.

Vi uppmanar till försiktighet och att hålla avstånden i trafiken samt gående trafikanter rekommenderas att komplettera med halkutrustning såsom broddar och stavar.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se