Nybo
Nykvarns kommun
2018-10-05

Höstsysslor pågår

Nu är det förberedelser inför kommande säsong som gäller för parkavdelningen i Nykvarn. Exempelvis har alla sommarblommor plockats in till vinterförvaring. Dessutom pågår så kallad siktröjning längs vägarna runt om i kommunen, det betyder att grenar och annan växtlighet – som kan skymma sikten när de senare tyngs ner av snö – rensas bort.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se