Källsortering

Vi måste alla minska mängden sopor och göra dem mindre farliga för miljön. Det gör vi genom att källsortera. För att lyckas måste både våra hyresgäster och vi som hyresvärd ta ett större ansvar för hushållsavfallet genom att ta han om de olika resurserna i avfallet för återvinning. Det kräver en hel del arbete från oss.

I gröna påsen slängs matavfall, kaffesump och hushållspapper. Dessa sopor återvinns och blir till fordonsgas och biogödsel. Gröna påsar finns att hämta i tvättstugor, sophus och på Nykvarnsbostäders kontor. I Nykvarn finns fem återvinningsstationer. Bl.a. en nedanför Lundavägen. Man kan även åka till Tveta Återvinningscentral eller Returen, Bovallsvägen 5 för att kasta sina sopor. Du behöver ett besökskort för att lämna dina grovsopor. Besökskort beställer du enklast på hemsidan, www.telge.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fliken Återvinning. Har du frågor eller vill beställa kort via telefon, ring Telge Återvinning: 08-550 222 33

Några tips och råd för att sorteringen ska fungera bra:

Gör avfallet mindre genom att vika/klämma ihop kartonger och burkar.
Släng bara rengjort avfall, skölj konservburkar, mjölk och filpaket samt plastförpackningar i kallt vatten. (vi sparar på varmvattnet) Soporna lämnar du sedan till en återvinningsstation.

Miljöbil

Fyra gånger per år kommer miljöbilen till Nykvarn. Där kan du lämna miljöfarligt avfall. Det kan till exempel röra sig om olja, drivmedel, färg, lack, lim, lysrör, batterier, kvicksilver etc. Platsen är Norra Staionsvägen 24 och turlistan kan du läsa om på Nykvarns kommun hemsida Länk till annan webbplats. eller via denna direkt länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se