Parabolantenn

Man får inte montera parabolantenner på fastigheten genom att borra på väggar, tak eller golv så som husfasad, balkonggolv osv. Parabolantennen eller någon annan del av dess tillbehör får inte hänga utanför ditt balkongräcke. Parabolen får inte vara så stor, eller ha så avvikande färg att den dominerar synintrycket av huset. Inte heller får de vara försedda med iögonfallande reklamtext eller andras dekorationer. Kontakta alltid Nykvarnsbostäder innan du installerar en parabolantenn för godkännande.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se