Förråd i källaren eller på vinden

Bensin och annan brandfarlig material får inte förvaras i förråd, på balkonger eller uteplatser.
Håll ditt förråd låst även om det står tomt. I annat fall kan en annan hyresgäst börja använda förrådet, vilket kan ge problem vid avflyttning. Bygg inte om eller täck väggarna i förrådet. Dra heller inte in elektricitet (sladdar eller fasta installationer).

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se