Nybo
Nykvarns kommun

Kontaktuppgifter

Teknisk Chef

Niklas Spetz

niklas.spetz@nykvarnsbostader.se

Börje Tillenius

Arbetsledare Gata/VA

Börje Tillenius

borje.tillenius@nykvarnsbostader.se

Park

Pirjo Akkanen

Park

Krister Lindkvist


Anläggare

Andreas Lundqvist


Park

Jocke Paldanius

Kjell Åström

Kjell Åström

-------------------------------------------------------

Parkarbetare

Markus Ottosson
Tony Svahn

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se