Kontaktuppgifter

Mer Information, felanmälan - se under rubriken "Gata, park vatten & avlopp" till höger.

Teknisk Chef

Tanja Forsström
Telefon: 08-5550 1450 (Växel)
tanja.forsstrom@nybo.se

-------------------------------------------------------

Parkarbetare


Tony Svahn
Mattias Nilsson
Camilla Dahl

Anläggare


Samir Gunnarsson


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se