Felanmäla bostad

Om du formulerar ärendet så tydligt som möjligt har vi enklare att bedöma vilken åtgärd som är lämplig.

Du kommer att få ett svar när ärendet är mottaget.
för och efternamn

5 OBS 5 siffror

gatuadress, plats

telefonnummer

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se